[ Home ]     [ Producten ]     [ Consultancy ]    [ Contact ]    [ English

ClimaPole

 

Producten

> HumiTemp

> EnoTemp

> ClimaPole

> ClimaView

> HumiFlow

> sFlow
ClimaPole is de vervanger van de klassieke klimaatmeetbox.
Het is de basis voor een nieuwe benadering van klimaat controle in de glastuinbouw.

ClimaPole is een lokaal klimaat monitoring systeem voor de geavanceerde horticultuur. Over een groot gebied worden voor verschillende klimaatparameters gelijktijdig gemeten en gevisualiseerd.
ClimaPole is digitaal en maakt gebruik van specifieke applicatiesoftware.

Zowel het vertikale temperatuurprofiel als het vochtigheidsprofiel worden gemeten over de totale hoogte van de kas.
Vanaf de bodem tot de top van de kas wordt de verdeling van de vertikale luchtsnelheid gemeten.
De horizontale luchtsnelheid wordt op een of twee plaatsen gemeten. Hierbij wordt de richting van de luchtstroming meegenomen.
Combinatie van deze meetdata geeft een ruimtelijk beeld en beter inzicht in de klimaataspecten over een groot relevant gebied in de kas.

Het systeem maakt gebruik van de standaard HumiTemp. ClimaPole is uitbreidbaar met CO2- en stralingssensoren.